“Україна-Європа: хронологія розвитку. 1000 — 1500 рр”, том ІІІ
 Науково-популярне видання, що висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України і Європи з ХІ по XV століття. Історичний шлях України (в межах сучасних кордонів) представлений в контексті розвитку історії всіх європейських країн. Всі історичні події, які викладені в книзі, співвіднесені з европейськими державами у сучасних кордонах. 
 
 Редакційна колегія:
М. М. Бровко — доктор філософських наук, професор, керівник редакційної колегії;
В. Я. Галаган — доктор історичних наук, професор;
О. В. Курочкін — доктор історичних наук, професор;
О. А. Корнієвський — кандидат історичних наук, професор.
 
Формат: 210 х 297 (А-4)
Обсяг:  576 (в форматі А4)
Обкладинка: шкіряна обкладинка
Мова виданння: українська 
Вартість: 5880 грн