Україна: хронологія розвитку. Від Батиєвої навали до Люблінської унії

ISBN: 978-966-1658-09-6

Формат: 
847

Формат:
210 х 297 (А-4)

Обсяг:  520 сторінок

Обкладинка: Imperial  з тисненням  золотом + суперобкладинка

Мова видання: українська

Вартість: 500 грн

ISBN: 978-966-1658-18-8

Формат: 
922

Формат: 
160х215 (А-5)

Обсяг:  696 сторінок

Обкладинка: тверда

Мова видання: українська

Вартість: 245 грн«Україна: хронологія розвитку. Від Батиєвої навали до Люблінської унії", том ІІІ

   Науково-популярне видання розміщує багато історичних портретів відомих державних і церковних діячів, філософів і богословів, поетів і живописців; велике різноманіття ілюстрацій світських та духовних пам'ятників архітектури і скульптури, літературних творів, картин, зображень військових походів та битв, що приверне увагу читачів.

Том ІІІ висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України від Батиєвої навали до укладення Люблінської унії 1569 р.

Видання посіло 1 місце в номінації "Минувшина" в рамках Х Всеукраїнського рейтингу.

Автори тому:

О. В. Русіна — кандидат історинчих наук, відповідальний редактор;

М. Ф. Котляр — доктор історичних наук, член-кореспондент Національної академії наук України.

 

Редакційна колегія:

В. А. Смолій — доктор історичних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту історії України НАН України, голова редакційної колегії;

С. В. Кульчицький — доктор історичних наук, професор, заступник голови редакційної колегії;

О. В. Русіна — кандидат історичних наук, відповідальний редактор;

В. М. Горобець  — доктор історичних наук, професор;

О. П. Реєнт — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України;

О. В. Юркова — кандидат історичних наук, відповідальний секретар

ЗМІСТ

Карта “Етнографічні землі України”

Україна на перехресті цивілізацій

Розділ перший

Татарська доба в історії України (1230-1330-ті рр.)

Розділ другий

Переділ Давньоруської териториальної спадщини (1340-1380-ті рр.

Розділ третій

Буремні десятиліття (1390-1430 рр.)

Розділ четвертий

Україна між Ягеллонами, Рюриковичами та Гіреями (40-і рр. XV ст. - початок XVI ст.)

Розділ п'ятий

Часи змін (1506-1569 рр.)

Додаток 1.

Галицько-волинський літопис

Додаток 2.

Генеалогічні таблиці

Посилання на фотоілюстрації

Література