«Україна: хронологія розвитку. Від Батиєвої навали до Люблінської унії", том ІІІ   Науково-популярне видання розміщує багато історичних портретів відомих державних і церковних діячів, філософів і богословів, поетів і живописців; велике різноманіття ілюстрацій світських та духовних пам'ятників архітектури і скульптури, літературних творів, картин, зображень військових походів та битв, що приверне увагу читачів.
Том ІІІ висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України від Батиєвої навали до укладення Люблінської унії 1569 р.
Видання посіло 1 місце в номінації "Минувшина" в рамках Х Всеукраїнського рейтингу.
Автори тому:
О. В. Русіна — кандидат історинчих наук, відповідальний редактор;
М. Ф. Котляр — доктор історичних наук, член-кореспондент Національної академії наук України.
Укладачі тому:
О. О. Григор`єва — керівник групи
Л. Ю. Нескромнюк
М. Г. Бєлік
С. А. Горбаненко
Н. М. Артем`єва
Редакційна колегія:
В. А. Смолій — доктор історичних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту історії України НАН України, голова редакційної колегії;
С. В. Кульчицький — доктор історичних наук, професор, заступник голови редакційної колегії;
О. В. Русіна — кандидат історичних наук, відповідальний редактор;
В. М. Горобець  — доктор історичних наук, професор;
О. П. Реєнт — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України;
О. В. Юркова — кандидат історичних наук, відповідальний секретар

 
 ЗМІСТ
Карта “Етнографічні землі України”
Україна на перехресті цивілізацій
Розділ перший
Татарська доба в історії України (1230-1330-ті рр.)
Розділ другий
Переділ Давньоруської териториальної спадщини (1340-1380-ті рр.
Розділ третій
Буремні десятиліття (1390-1430 рр.)
Розділ четвертий
Україна між Ягеллонами, Рюриковичами та Гіреями (40-і рр. XV ст. - початок XVI ст.)
Розділ п'ятий
Часи змін (1506-1569 рр.)
Додаток 1.
Галицько-волинський літопис
Додаток 2.
Генеалогічні таблиці
Посилання на фотоілюстрації
Література

 
Формат: 210 х 297 (А-4)
Обсяг:  520 сторінок
Обкладинка: шкіряна з тисненням  золотом
Мова видання: українська
Вартість: 5880 грн