"Україна: хронологія розвитку. На порозі нового часу. Від Люблінської унії до кінця XVIII століття" том IV Науково-популярне видання, яке в хронологічної послідовності 
висвітлює історичний розвиток України від часів укладення 
Люблінської унії 1569 р. і входження переважної частини 
українських земель до складу Речі Посполітої - до кінця XVIII ст.
 
Автори тому:
В. М. Горобець — доктор історичних наук, професор, керівник групи;
О. І. Галенко  — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник;
О. М. Дзюба - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник;
Т. М. Лобода — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник;
Т. В. Чухліб - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.
 
Редакційна колегія:
В. А. Смолій — доктор історичних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту історії України НАН України, голова редакційної колегії;
С. В. Кульчицький — доктор історичних наук, професор, заступник голови редакційної колегії;
О. В. Русіна — кандидат історичних наук, відповідальний редактор;
В. М. Горобець  — доктор історичних наук, професор;
О. П. Реєнт — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України;
О. В. Юркова — кандидат історичних наук, відповідальний секретар
 
ЗМІСТ
Карта “Етнографічні землі України”
Сподівання та розчарування від народження нової вітчизни
Тріумфи і трагедії бурхливого XVII століття
Важкі випробування XVIII століття
Список ілюстрацій
Література

Формат: 210 х 297 (А-4)
Обсяг: 544 сторінок
Обкладинка: шкіряна
Мова видання: українська
Вартість: 5880 грн