"Україна: хронологія розвитку. Давні слов`яни. Київська Русь", том ІІВидання, в якому висвітлюється історичний розвиток українських земель від доби раннього середньовіччя до монгольської навали середини ХІІІ ст.

 

Редакційна колегія:

П. П. Толочко — голова редакційної колегії;

Г. Ю. Івакін — відповідальний редактор;

Д. Н. Козак — відповідальний секретар;

О. В. Комар — відповідальний секретар;

О. П. Моця — член колегії

 

ЗМІСТ

Карта “етногафічні землі України”

Слов'яни у добу великого розселення

Кочові держави епохи великого переселення народів

Кочовики епохі великого переселення народів

Ранній Хозарський каганат

Крим у ранньому середньовіччі (середина V-IX ст.)

Східні слов'яни у переддержавний період

Хозарський каганат у VIII-X ст.

Давні мадяри

Київська Русь: утворення держави

Русь в кінці IX -  на початку XII ст.

Устрій та розвиток Київської Русі

Культура Київської Русі

Релігійні уявлення

Ремесло. Торгівля. Грошовий обіг

Середньовічний Крим (ІХ-ХІІІ ст.)

Східні слов'яни та кочовики степу

Літопис “Повість минулих літ” (за перекладом В. Близнеця, з ілюстраціями худ. Г. Якутовича)

Список ілюстрацій

Література


 

Формат: 210 х 297 (А-4)
Обсяг: 544 сторінок
Обкладинка: шкіряна
Мова видання: українська
Вартість: 5880 грн