Україна: від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи

У книзі представлено історію України від козацької реформи короля Стефана 1578 р.
до здобуття козаками гетьмана Петра Сагайдачного Кафи 1616 р., тобто в часи бурхливого
розвитку козацтва, перетворення його на потужну військову силу, а також - важливий 
чинник суспільно-політичного життя Речі Посполитої і потугу, здатну істотно впливати
на розвиток міжнародніх процесів.
Автор: Віктор Горобець — доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник Інституту історіі України НАН України, завідувач Центру соціальної історії, професор кафедри історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Формат: 210 х 297 (А-4)
Обсяг: 192 стор.
Обкладинка: картон 2 мм.
Мова видання: українська
Вартість: 200 грн
 
ЗМІСТ:
Перші десятиліття козацької слави
Глава 1. Українська складова Псковської війни Речі Посполитої
Козацька реформа короля Стефана та становлення реєстрового війська
Українські козаки і шляхта у Псковській війні
“Тахт Алган” (“Здобувач Столиць”)
Місія папського легата до Московії 1581 року
Реєстрове козацьке військо
Перший россійський цар та Україна
Іван Грозний та... літературно-перекладацький гурток в Миляновичах на Волині
Глава 2. Козацтво — як союзник та опонент королівської влади
Гетьман Іван Підкова та король Стефан
“Вільно конвертований” князівський стіл у Молдавії
“Щоб і пам`яті про них не лишилось...”
Самуїл Зборовський — великопольський магнат і... козацький гетьман
Глава 3. Швед на троні
Шляхта і козаки з України на бурхливих королівських виборах 1587 року
Все можуть королі. Але не Зигмунд ІІІ
Спроби державних реформ у роки правління першого Ваза
Північний суперник Речі Посполітої
Глава 4. “Чия влада, того й віра”. Релігійні війни в Європі та їх українське відлуння
Проникнення реформаційних ідей на землі  Речі Посполитої
Прийняття акту Варшавської конфедерації
Протестантизм на українських землях
Тридентський собор та Контрреформація в Речі Посполитій
Діяльність Ордену єзуїтів
Глава 5. Берестейська церковна унія 1596 року
Прибічники та противники унії
Календарна реформа Григорія ХІІІ та Україна
Патріарх Константинопольський Єремія ІІ Транос (“Великий”)
Далекосяжні наслідки візиту патріарха Єремія ІІ в Україну 1589 року
Створення Москвоського патріархату
Важкий хрест митрополіта Онисифора (Дівочки)
Берестейські собори 1596 року
Глава 6. Русь у війні з Руссю
Словесні війни навколо унії
“Ключ царства небесного” Герасима Смотрицького
Духовні шукання Мелетія Смотрицького
Затятий пустельник з Афона
“З доброй приязні... окрутнє ся великая неприязнь вщела...”
Православні братства
“За Церков нашу Восточную, а за веру Греческую голови свої бихми мєлі всі положити...”
Дар Галшки Гулевичівни
Уніатська Церква в перші десятиліття свого існування
Глава 7. Козацькі війни 1590-х років
Королівський призов на війну з Портою
Повстання Криштофа Косинського
Українське козацтво та Священна Ліга
Світова імперія Габсбургів
Щоденник Еріха Лясоти
Молдавські походи козацтва
“Почесні шпигуни” Європи
Козацька війна 1594-1596 років
“Цар Наливай”
“Сніданок в Гусятині”
Сеймові постанови 1596 року
“Розпечений вінець” козацького гетьмана
Глава 8. Спроби “одержавлення” Війська Запорозького
Козацький проект католицького біскупа
Проект лицарської школи та Ордену хрестоносців на Задніпров`ї
Козацька держава Задніпров`я
Бузько-Дністровське Військо Запорозьке
Глава 9. Козацько-польське примирення початку століття
Місія Оришовського на Січ та Молдавський похід козацтва
Козаки у Лівонській війні
Легендарний і загадковий Самійло Кішка
Глава 10. Участь у москвоській Смуті
“Баламутні часи” Російського царства
“Вчорашній раб” на російському троні
“Царевич Дмитрій” та його українські сподвижники
Козацьке оточення “Тушинського вора”
Продана на царство
Козаки-лісовички
Запорожці у війні Зигмунда ІІІ з Москвою
Глава 11. Морські походи запорожців
Криваві змагання козаків з османцями 1614-1616 років
Козацькі чайки
Адріатичні “аналоги” запорожців
Гетьман Петро Кононович Конашевич-Сагайдачний