УКРАЇНА: 1917 РІК

 1917 рік знаменував собою нову добу в історії України - відродження нації у всіх сферах буття - політичній, економічній, духовно-культурній, державотворчій. Це був час, насичений надзвичайно важливими, справді доленосними, сутнісними зрушеннями в суспільному житті, свідомості наших співвітчизників.
   Переломні періоди в історії завжди неоднозначно сприймаються й оцінюються нащадками. В пропонованій книзі зроблено спробу донести до сучасників дух епохи, вдаючись не лише до розповідей про найважливіші віхи в поступі нації, а й через відтворення тих фотоматеріалів, які зміг зафіксувати об`єктив, зберіг час, змогли віднайти дослідники.
   При реконструкції різноспрямованих та водночас взfємопов`язаних і суперечливих процесів ставилася мета уникнути однобічного погляду на минуле, відобразити досвід у всій його комплексній політичній складності і багатобарвності.
Автор: Валерій Солдатенко - член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Українського інституту національної пам`яті, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, лауреат премії НАН України імені М. Костомарова і міжнародної премії імені В. Винниченка.

 Формат: 210 х 297 (А-4)

Обсяг: 212 стор.

Обкладинка: картон 2 мм

Мова видання: українська

Вартість: 200 грн

 

ЗМІСТ

Вступ. Доба революційних потрясінь

Глава 1. Велика війна наблизила революцію

 1. Невідворотність катастрофи
 2. На краю економічної прірви
 3. На чиїх плечах тягар війни?
 4. “Миру і хліба!”
 5. Знову на барикади

Глава 2. Лютневий вітер

 1. “Волинці”
 2. Смертельно хворого суспільства не врятувати
 3. Зречення
 4. Революція і масонство
 5. Українське відлуння
 6. “Вибух” демократії
 7. Альтернативи

Глава 3. Пробудження нації

 1. Створення Української Центральної Ради
 2. Михайло Грушевський — вчений і політик
 3. Українські політичні партії
 4. “Велика хвиля настала”
 5. Клуб імені П. Полуботка

Глава 4. Платформа Української революції

 1. Момент принципового вибіру
 2. Якої автономії і федерації прагне Україна
 3. Чому не самостійність?
 4. “Від Карпатських гір по гори Кавказькі”
 5. Загальнонаціональний форум

Глава 5. Політичний романтизм весняної революційної повені

 1. “Україна не тільки для українців”
 2. Богданівський полк
 3. Автономісти-федералісти
 4. Самостійники
 5. Більшовики: конкуренти чи супротивники?
 6. Київ: наймасштабніша опозиція ленінському курсу
 7. Вороги Української революції

Глава 6. Автономістсько-федералістським курсом

 1. “І хведеративна”
 2. За правдою до Петрграда
 3. Позиція провідників і мас: всеукраїнські з`їзди
 4. Як готувався Перший Універсал?
 5. “Хай буде Україна вільною!”
 6. Реакція на проголошення автномії України

Глава 7. Генеральний Секретаріат

 1. Створення національного уряду
 2. Володимир Винниченко — художник і політик
 3. Мета — відродження нації
 4. Тимчасовий уряд поспішає залагодити конфлікт
 5. Російська делегація в Києві
 6. Неоднозначний результат переговорів

Глава 8. Визрівання нової кризи

 1. Виступ полуботківців
 2. Розстріл богданівців 
 3. Центральна Рада перетворюється на крайовий орган 
 4. Робітничий з`їзд
 5. “Статут вищого управління Україною”
 6. Нові розчарування 
 7. Ставлення до Інструкції
 8. Перша урядова криз
 9. Дмитро Дорошенко — історик і політик
 10. Прем`ерство, якого не сталося
 11. Культурне життя

Глава 9. Кульмінація соціального й національного протиборства

 1. “Ні!” - генеральській авантюрі
 2. Вимоги передачі влади Радам
 3. Головна соціальна опора нової революції
 4. Радикалізація масових настроїв
 5. Національно-визвольний потенціал: З`їзд народів
 6. Нове збурення пристрастей

Глава 10. Жовтнева буря

 1. Революційний вибух у Петрограді
 2. Другий Всеросійський з`їзд Рад
 3. Посанці України в Петрограді
 4. Реакція пролетарського Донбасу
 5. Лівобережжя і Південь 
 6. Київ: час історичного вибору
 7. Жовтневе збурення в Києві
 8. Вінницьке повстання
 9. Перипетії на фронті
 10. Селянські настрої

Глава 11. Створення української держави

 1. Проблема владної ініціатіви
 2. Проголошення Української Народної республики
 3. “Роз`яснення” до Універсалу
 4. Плани переустрою Росії 
 5. Складність вибору суспільного курсу
 6. Освітньо-духовна сфера
 7. Західна Україна також активізується

Глава 12. Конфлікт революцій

 1. Зародження напруження. Оформлення позиції української сторони
 2. Більшовицькі підходи
 3. Зіткнення інтересів. Проба військових сил
 4. Ультиматум РНК
 5. Відповідь Центральної Ради
 6. Київський з`їзд Рад
 7. Харківський з`їзд Рад
 8. Переговорна безвихідь

Заключення 

Коротка бібліографія 

Ілюстрації