Україна: Люблінська унія та народження нової вітчизни
   Нова книга відомого українського історика професора Віктора Горобця представляє 
історію України на одному з найбільш драматичних і переламних етапів ії розвитку – 
народженні нової європейської держави – Речі Посполитої – та входженні до ії складу українських земель. 
   У центрі уваги історичної розповіді про важливі історичні події обов`язково перебуває 
Людина, Особистість, котрій притаманні як гідна подиву велич духу, так і варта розуміння й співчуття загальнолюдська слабкість і беззахисність. 
Книга доступно розповість про складні історичні події широкому читацькому загалу, а також стане в нагоді тим, хто професійно вивчає українську історію – викладачам, учителям, студентам, учням.
 
Автор: Віктор Горобець — доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, завідувач центру соціальної історії, професор кафедри історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Формат: 210 х 297 (А-4)
Обсяг: 204 стор.
Обкладинка: картон 2 мм.
Мова видання: українська
Вартість: 200 грн
 
ЗМІСТ
Часи великих перемін
Глава 1. Різні пагони одного давньоруського стовбура
Україна-Русь Галицька і Подільська
Україна-Русь Закарпатська
Україна-Русь Буковинська
Україна-Русь “Литовська”
Україна-Русь “Московська”
Південна і Степова Україна
Глава 2. Народження Речі Посполитої та входження до неї українських земель
Екзекуційний рух та становлення шляхетської демократії
Батько шляхетського “золотого віку”
Земські реформи у Великому князівстві Литовсько-Руському 1560-х років
Московське “збирання земель” та Лівонська війна
Бурхливи пристрасті сеймових баталій у Любліні
“Бо ж ми є народом так поштивим, що жодному народові на світі на поступимось...”
Глава 3. Нова держава, нові порядки, нові символи
Територія і владні символи нової держави
“Король Речі Посполитої то король королів...”
Виконавча влада
Вища законодавча влада Речі Посполитої
Місцеве шляхетське самоврядування
“Шляхтич без уряду — як пес без хвоста”
Судочинство Речі Посполитої — на папері та в житті
Метрика Руська
Збройні сили держави
Глава 4. Нове панство нової держави
Магнати, шляхта, бояри
Фільварки, магнатські ключі, й ординації
Шляхетські герби
Сарматська ідеологія шляхти
Український варіант сарматизму
Глава5. Початки козацької ери в українській та європейській історії
Спільноти, породжені війною
Предтечі козацтва
Перші згадки про козаків-мусульман та козаків-християн
Внутрішнє переродження козацтва у XVI ст.
Сусід і головний опонент козацтва — Кримський ханат
“Нехай отець і матуся мою пригоду козацьку знають, статки-маєтки збувають...”
Османська Порта
“Січ — мати, Великий Луг — батько, отам треба й умирати”
Глава 6. Князі Острозькі — некороновані королі України
Перші відомі князі Острозькі
Великий гетьман Костянтин Іванович Острозький
Некоронований король Русі князь Костянтин Василь
Острозький духовний та культурно-освітній центр
Острозька Біблія
“Чорна княгиня” з роду Острозьких
Глава 7. Зміцнення шляхетської демократії у роки Великого безкоролів`я
Українські землі під владою короля-француза
Генрикові артикули та pacta conventa
Друге безкоролів`я Речі Посполитої
“Не глиняний і не мальований”, а справжній король
Козацька реформа Баторія
 
Аванси і сподівання від народження нової вітчизни