Україна: козацькі війни. 1618 - 1638 рр

У книзі представлено історію України в часи швидкого розростання козацької потуги, активного залучення козацтва до воєнного розв`язання важливих міжнародних конфліктів 1618 - 1638 років, а також боротьби за власні права і вольності в державі. У центрі уваги - розповіді про епохальну Хотиньску битву 1621 року, походи козаків на Москву, Кримський півострів, Балтику та під Смоленськ, козацькі війни в середині Речі Посполітої 1620-1630-х років, а також змагання за легалізацію православної Церкви, культурно-освітній поступ України. 
   Велика кількість цікавих ілюстрацій органічно доповнює розповідь, унаочнює  представлені в книзі історичні образи.
Книга доступно розповість про складні історичні події широкому читацькому загалу, а також стане в нагоді тим, хто професійно вивчає українську історію - викладачам, студентам, учням. 

 Автор: Віктор Горобець — доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник Інституту історіі України НАН України, завідувач Центру соціальної історії, професор кафедри історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Формат:210 х 297 (А-4)

Обсяг:268 стор.

Обкладинка:картон 2 мм

Мова видання: українська

Вартість: 200 грн

 

ЗМІСТ

Війни на славу та на погибель Речі Посполитої

 Глава 1. Шукаючи королевичу царства, а собі слави

Вільшанська “Конституція” для Війська Запорозького

Похід гетьмана Конашевича-Сагайдачного на Москву

Деулінське перемир`я та входження Чернігово-Сіверщини до складу Речі Посполитої

“Чернігівське і Новгород-Сіверське князівство”

Глава 2. Русини та московіти: “одновірці” чи “іновірці”?

“Сомнище сатанино”

Перша хвиля української миграції до Москви

“Не вповні правильні” правсолавні християни

Глава 3. Козацтво і шляхта на захисті православ`я

Загадкове посольство Сагайдачного до царя

“Богоугодна справа” патріарха Теофана ІІІ в Україні

“Релігія грецька має бути забеспечена спокоєм”: сеймова версія

Глава 4. “Не хочу я з Грицями воювати...”

Дрібні зачіпки великої війни

Коротке життя Роставицької угоди 1619 року

Цецорський жах Речі Посполитої

Великий коронний гетьман Станіслав Жулкєвський та Україна

Посмертна слава при житті поганьбленого полководця

Цецорський полон Богдана Хмельницького

Глава 5. Хотинська епопея 1621 року

Козацький щит у планах Вашави

Хотинське побратимство козаків і “ляхів”

Скільки ж козаків воювало у Хотинській війні?

Українська ціна хотинської звитяги

Шимон Старовольський про Петра Конашевича-Сагайдачного

“Найвизначніша людина Речі Посполитої”: воєвода Собєський про гетьмана Конашевича-Сагайдачного

“Вірші на жалосний погреб зацного рицера Петра Конашевича-Сагайдачного”

Великий литовський гетьман Ян Кароль Ходкєвич і його не менш відома дружина з України

Глава 6. По-хотинські розчарування України-Русі

Козацькі жадання по Хотинській компанії

Загострення міжконфесійного протистояння в Україні в середині 1620-х років

“Ми цю святиню здобули нашою кров`ю, також нашою кров`ю готові її скріпити...”

Багатогранні таланти Лаврентія Зизанія

Непоступливий владика Ісая

Раїна Могилянка-Вишневецька

Першій відомий український в`язень на Соловках

Глава 7. Козацько-татарська співпраця 1620-х років

Соціальне і політичне облаштування Кримського Юрту під зверхністю Порти

Внутрішньополітична боротьба в Криму в 1620-і роки та залучення до неї козацтва

Запорожці в авантюрі Олександра-Яхії

Глава 8. Військо Запорозьке та Річ Посполита: між війною та... війною

“Лицарська війна” 1625 року

Куруківський мир

Кримські виправи козацтва 1628-1629 років

Козацький рід Дорошів

Переяславська війна чи “переяславська комедія” 1630 року?

Тарас Федорович - “зі славою”

“Тарасова ніч”

Козацький гетьман Іван Кулага-Петрижицький

Глава 9. Тридцятилітня війна та Україна

Європа у вогні

Українські волонтери на службі європейських монархів

“Другий фронт” Тридцятилітньої війни

Війна закінчилася, злигодні тривають...

“Полки нового строю”

Мобілізація козаків на службу до “Лева Півночі”

Маніфест до запорозьких козаків шведського короля Густава ІІ Адольфа 1631 року

Глава 10. Православне відродження початку 1630-х років

Легалізація православної Церкви

Митрополичі вибори 1633 року

Молдавський воєводич на митрополичому престолі в Києві

“На славу і честь живоначальної Трійці, на користь і потіху правовірного роду”

Початки київської ученості

Богослов, видавець і ректор Тарасій Земка

“Патерикон” Сильвестра Косова

Видавець і підприємець Михайло Сльозка

Тимофій Вербицький — друкар, “запорізький козак і міщанин київський”

Київський друкар Спиридон Соболь

Глава 11. “Невинно пролита кров волає до Бога про помсту...”

Коротке життя Кодацької твердини

Славетний Іван Сулима

Гійом Левассер де Боплан та його “Опис України”

Гійом Левассер де Боплан про українських козаків

Козацька війна 1637 року

Заповзятий Павлюк

“Повсюди суворо карати це свавілля на горло”

“Ординація Війська Запорозького”

Глава 12. Війна триває

Козацька війна 1638 року

Лицарські хитрощі

Експедиція отамана Филоненка

Невловимий Дмитро Гуня

Глава 13. Козацтво в шорах пацифікації

Нові політичні реалії в Україні

Шляхетність козаків за Миколаєм Потоцьким