«Україна: хронологія розвитку.  Новітня історія. 1917-2010 рр.»

ISBN: 978-966-1658-66-9

Код: 469

Формат: 210 х 297 (А-4)

Обсяг: 820 сторінок

Обкладинка: тверда (империал + С/О)

Мова видання: українська 

Ціна: 550 грн 00 коп;
ISBN: 978-966-1658-68-3

Код: 590/591

Формат: 160 х 215 (А-5)

Обсяг: 640/507 сторінок

Обкладинка: тверда

Мова видання: українська 

Ціна: 300 грн 00 коп (2 книги)

 


Це науково-популярне видання, яке висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України з 1917 р. по 2010 р., у період, коли на території сучасної України відбувалися буремні події, які змінили світ і врешті-решт призвели до створення Незалежної держави Україна.

Авторський колектив видання:
Автори статей:
Г. Г. Єфіменко- кандидат історичних наук, керівник авторського колективу;
С. В. Кульчицький — доктор історичних наук, професор;
О. Г. Бажан — кандидат історичних наук;
О. Є. Лисенко — доктор історичних наук, професор;
Л. В. Ковпак — кандидат історичних наук;
О. Д. Бойко — кандидат історичних наук;
Я. Л. Примаченко — кандидат історичних наук;
О. Б. Кудлай — кандидат історичних наук;
Т. С. Осташко — кандидат історичних наук;
Р. Я. Пиріг — доктор історичних наук;
О М. Мовчан — доктор історичних наук;
Л. Д. Якубова — доктор історичних наук;
В. І. Марочко — доктор історичних наук;
О. І. Ганжа — кандидат історичних наук;
Я. В. Верменич — доктор історичних наук;
О. С. Рубльов — доктор історичних наук, професор;
Т. Б. Бикова — кандидат історичних наук;
Т. І. Зарецька — кандидат історичних наук;
Л. В. Низова — доктор історичних наук.
Редакційна колегія:
В. А. Смолій — доктор історичних наук, академік НАН України, директор Інституту історії України НАН України, голова редакційної колегії;
С. В. Кульчицький — доктор історичних наук, професор, відповідальний редактор;
В. М. Горобець — доктор історичних наук, професор;
О. П. Реєнт — доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України;
О. В. Русіна — кандидат історичних наук;
О. В. Юркова — кандидат історичних наук.
Укладачі тому:
О. О. Григор`єва — керівник групи,
Л. Ю. Нескромнюк,
М. Г. Бєлік,
Я. П. Максимчук.

ЗМІСТ:
- КАРТА «ЕТНОГРАФІЧНІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ»
- УКРАЇНА В 1917-1920 РР
- УСРР В ДОБУ НЕПу (1921-1928 рр.)
- СТАЛІНСЬКА «РЕВОЛЮЦІЯ ЗГОРИ» (1928-1938 рр.)
- УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ІНШИХ ДЕРЖАВ (1921-1938 рр.)
- УКРАЇНА В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ (1939-1945 рр.)
- УКРАЇНА У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1946-1953 рр.)
- УКРАЇНА В ДОБУ «ВІДЛИГИ» (1953-1964 рр.)
- УКРАЇНА В ДОБУ «ЗАСТОЮ» (1965-1985 рр.)
- УКРАЇНА В ДОБУ «ПЕРЕБУДОВИ» (1985-1991 рр.)
- НЕЗАЛЕЖНА Україна (1991-2011 рр.)
- ЛІТЕРАТУРА
- СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ