«Україна: хронологія розвитку. Імперська доба. 1800-1917 рр.»

ISBN: 978-966-1658-54-6

Код: 
361

Формат:
210 х 297 (А-4)

Обсяг: 559 сторінок

Обкладинка: тверда (империал + С/О)

Мова видання: українська

Вартість:  500 грн 00 коп

ISBN: 978-966-1658-61-4

Код: 
419

Формат: 
160х215 (А-5)

Обсяг: 720 сторінок

Обкладинка: тверда (империал + С/О)

Мова видання: українська

Вартість:  150 грн 00 коп

 Наукове-популярне видання, яке висвітлює в хронологічеій послідовності історичний розвиток України з 1800 р. до початку Лютневої революції 1917 р., у період, коли українські землі перебували у складі двох імперій - Романових і Габсбургів.

ЗМІСТ:
- Українські землі у складі Росії в першій половині ХІХ ст.
- Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії в першій половині ХІХ ст.
- Участь українського народу у вітчизняній війні 1812 року;
- Декабристський рух в Україні;
- Українське козацтво після 1775 року;
- Кирило-Мефодіївське товариство;
- Кримська війна 1853-1856 років й Україна;
- Іван Франко;
- Тарас Григорович Шевченко;
- Соціально-економічний розвиток України в пореформений період;
- Династія Терещенків;
- Богдан та Варвара Ханенки;
- Харитоненки: батько і син;
- Створення залізничної мережі в Україні в останній третині ХІХ - на початку ХХ ст.;
- Михайло Грушевський;
- Товариство пересувних виставок;
- Леся Українка;
- Шедеври світового садово-паркового мистецтва ХІХ ст.;
- Суспільно-політичний рух на західноукраїнських землях у дргій половині ХІХ - на початку ХХ ст.;
- Революція 1905-1907 років як чинник суспільно-політичної модернізації українського суспільства;
- Аграрна реформа Петра Столипіна;
 Военні дії на південно-західному фронті в 1914-1916 роках.

Автори тому:
О. М. Донік — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, керівник групи;
О. О. Крижановська — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник;
В. Б. Молчанов - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник;
Б. М. Янишин — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник;
О. Т. Гончар - кандидат історичних наук, науковий співробітник.
Редакційна колегія:
В. А. Смолій — доктор історичних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту історії України НАН України, голова редакційної колегії;
С. В. Кульчицький — доктор історичних наук, професор,
О. П. Реєнт — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України; відповідальний редактор;
О. М. Донік — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, відповідальний секретар
Укладачі тому:
О. О. Григор`єва — керівник групи
Л. Ю. Нескромнюк
М. Г. Бєлік