Україна: хронологія розвитку. На порозі нового часу

ISBN: 978-966-1658-10-2

Код:
849

Формат:
 210 х 297 (А-4)

Обсяг: 544 сторінок

Обкладинка: тверда «Imperial»  + суперобкладинка

Мова видання: українська

Ціна: 500 грн

ISBN: 978-966-1658-89-8

Код: 927


Формат: 
160х215 (А-5)

Обсяг: 864 сторінок

Обкладинка: тверда 

Мова видання: українська

Ціна: 210 грн


 Науково-популярне видання, яке в хронологічної послідовності висвітлює історичний розвиток України від часів укладення Люблінської унії 1569 р. і входження переважної частини українських земель до складу Речі Посполітої - до кінця XVIII ст.

Автори тому:

В. М. Горобець — доктор історичних наук, професор, керівник групи;

О. І. Галенко  — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник;

О. М. Дзюба - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник;

Т. М. Лобода — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник;

Т. В. Чухліб - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

 

Редакційна колегія:

В. А. Смолій — доктор історичних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту історії України НАН України, голова редакційної колегії;

С. В. Кульчицький — доктор історичних наук, професор, заступник голови редакційної колегії;

О. В. Русіна — кандидат історичних наук, відповідальний редактор;

В. М. Горобець  — доктор історичних наук, професор;

О. П. Реєнт — доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України;

О. В. Юркова — кандидат історичних наук, відповідальний секретар