"Україна: хронологія розвитку. Давні слов`яни. Київська Русь", том ІІ

ISBN: 978-966-1658-14-0

Код: 
897

Формат:
210 х 297 (А-4)

Обсяг:  544 сторінок

Обкладинка: тверда (империал + С/О)

Мова видання: українська

Ціна: 500 грн

ISBN: 978-966-1658-24-9

Код: 954


Формат:
 160 х 215 (А-5)

Обсяг:  704 сторінок

Обкладинка: тверда 

Мова видання: українська

Ціна: 230 грн

 

Видання, в якому висвітлюється історичний розвиток українських земель від доби раннього середньовіччя до монгольської навали середини ХІІІ ст.

Автори:

 

 Редакційна колегія:

П. П. Толочко — голова редакційної колегії;

Г. Ю. Івакін — відповідальний редактор;

Д. Н. Козак — відповідальний секретар;

О. В. Комар — відповідальний секретар;

О. П. Моця — член колегії

 ЗМІСТ

Карта “етногафічні землі України”

Слов'яни у добу великого розселення

Кочові держави епохи великого переселення народів

Кочовики епохі великого переселення народів

Ранній Хозарський каганат

Крим у ранньому середньовіччі (середина V-IX ст.)

Східні слов'яни у переддержавний період

Хозарський каганат у VIII-X ст.

Давні мадяри

Київська Русь: утворення держави

Русь в кінці IX -  на початку XII ст.

Устрій та розвиток Київської Русі

 • - основні тенденції історичного розвитку Русі у період феодальної роздробенності (ХІІ — перша половина ХІІІ ст.)
 • - Міста Київської землі
 • - Міста Чернігівського та Новгород-Сіверського князівств
 • - Князі Київської землі періоду феодальної роздробеності(ХІІ-п. пол. ХІІІ ст.)
 • - Переяславське князівство
 • - Волинське князівство
 • - Галицьке князівство

Культура Київської Русі

Релігійні уявлення

Ремесло. Торгівля. Грошовий обіг

Середньовічний Крим (ІХ-ХІІІ ст.)

Східні слов'яни та кочовики степу

 • - Печеніги
 • - Торки (огузи)
 • - Половці
 • - Монголи
 • - Слов'яни і кочовий світ: протистояння і взаємодія культур

Літопис “Повість минулих літ” (за перекладом В. Близнеця, з ілюстраціями худ. Г. Якутовича)

Список ілюстрацій